Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı: Cumhurbaşkanının rektör ataması anayasaya aykırı – Son Dakika Türkiye Haberleri

Anayasa Mahkemesi, Resmî Gazete'de yayımlanan kararıyla, bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde 2507 sayılı Anayasa değişikliğine uyum sağlanması amacıyla değişiklik yapılmasına ilişkin kanun hükmünde kararnamenin iptali talebini karara bağladı. 2018'in 703'ü.

Yargıtay, 4563 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükmünü iptal etti. Rektörlerin Cumhurbaşkanı tarafından atanmasına ilişkin 703 sayılı kanunun anayasaya aykırı olduğu değerlendirildi.

Söz konusu kanunun önceki halinde devlet üniversitelerinin rektörlerinin atanmasında rektörlerin YÖK'ün aday göstereceği ve Cumhurbaşkanı tarafından atanacak kişiler arasından seçileceği hükmü getiriliyordu.

Kararda, 2663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen düzenlemenin ardından; 703 sayılı Kanunla, devlet üniversitelerine aday gösterme ve vakıf üniversiteleri yönetim kurulunun teklifine olumlu görüş verme gibi rektör atama sürecinde YÖK'ün rolü sona erdirilerek rektör atama usulü ve atama koşulları değiştirilmiştir. görev süresi vb. Lütfen onun atanmasına ilişkin hükümlerin yazı metninden çıkarıldığını dikkate alınız.

Yargıtay'ın 12 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdiği iptal kararının gerekçesinde şunlar belirtildi:Kanun, kamu hizmetlerine erişim hakkını düzenlediğinden, Anayasa'nın mülga 91. maddesi uyarınca kararnameyle düzenlenme yasağı kapsamında kalmaktadır. Yukarıda belirtilen nedenlerle kanunun Anayasa'nın mülga 91. maddesine aykırı olup iptal edilmesi gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.

YÖK ÜYELERİNİN ATANMASININ İPTALİ

Anayasa Mahkemesi, 6664 sayılı Kanun'un 6. maddesinin 5. fıkrasının b) bendinin değiştirilmesine ilişkin kuralı da iptal etti. 2547 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 703. Yargıtay, “21 üyeden oluşan Yükseköğretim Kurulunun 7 üyesi, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenerek Cumhurbaşkanı onayı ile hizmete girecektir” yönündeki yönetmelik değişikliğini anayasaya aykırı buldu. ÜAK)”, “…Cumhurbaşkanı tarafından atanır”.

ÜAK'ın YÖK üyelerini seçen bir kuruluş olduğu belirtilen kararda, yapılan değişiklikle ÜAK tarafından seçilen üyelerin doğrudan üye unvanını alamayacakları ve bu unvana kesin olarak 15.00'da ulaşıldığı belirtildi. Başkanın takdiri.

Kararda, bu kuralın Cumhurbaşkanının yürütme yetkisine bağlı olduğu vurgulanıyor: “Kuralın 6771 sayılı Kanunla Anayasa'da yapılan değişikliklerle ilgisi olduğu söylenemez. Bu bakımdan kural geçerli değildir. 7142 sayılı Kanun'un 1'inci maddesinin 1'inci fıkrasında öngörülen Anayasa değişikliklerine Anayasa'nın mülga 91'inci maddesi uyarınca, kanunun Anayasa'nın mülga 91'inci maddesine aykırı olduğu ifadelerine yer verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir