Tüm kadın aksesuar fırsatları için tıklayın !

Ted Bursluluk Sınavı www.ted.org.tr

Tüm dijital fotoğraf makinesi fırsatları için tıklayın !

Ted Bursluluk Sınavı www.ted.org.tr

Ted Bursluluk Sınavı www.ted.org.tr

Ted Bursluluk Sınavı 2013

TAM EĞİTİM BURSU

www.turkegitimdernegi.org.tr Türk Eğitim Derneği 2003-2004 yılından günümüze, derslerinde başarılı olan ancak maddi yönden zorluk çeken öğrencilerin eğitimlerini tamamlayabilmeleri için maddi destekte bulunmaktadır. www.ted.org.tr bursluluk sınavı , ted bursluluk sınavı 2013 , www.ted.org.tr burs başvurusu

Tam Eğitim Bursuyla destek verilen öğrencilerin, eğitim ücretlerinin, servis ücretlerinin, yemek giderlerinin, giyim giderlerinin, kitap-kırtasiye harcamalarının ve harçlıklarının, yatılı okullarımızda okutuluyor olması halinde pansiyon giderlerinin karşılanmaktadır.

Üniversite eğitimini de kapsayan Tam Eğitim Bursu’nda öğrenciler öğrenimlerinin üniversiteye kadar olan kısmını TED Okullarında sürdürürler.

a) Tam Eğitim Bursu Ana Kriterleri
• T.C. vatandaşı olmak,
• 5, 6, 7, 8, 9. sınıflara devam ediyor olmak,
• Öğrencinin en son aldığı karne not ortalamasının 85- 100 arasında olması,
• Gelir durumu itibariyle maddi desteğe kesinlikle ihtiyaç duyması,
• Başka kurum veya kuruluşlardan burs, ücret, kredi vb. yardım almıyor olması,

b) Duyurular
TEB sınav tarihi, o yıla ait katılım koşulları ve kriterleri TED Genel Merkezi tarafından belirlenen illerdeki İl Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla ve Türk Eğitim Derneği web sayfasından duyurulur.
Bursluluk sınavı başvuruları internet üzerinden online olarak alındığından, başvuru sırasında herhangi bir belge istenmemektedir. Adaylar online başvuruda belirtikleri her durumu mülakat aşamasında belgelemek zorundadır. Herhangi bir yanıltıcı-yanlış bilgiyle karşılaşılması durumunda aday değerlendirme dışı bırakılmaktadır. Online başvuru öncesinde, “sınav kılavuzu” mutlaka dikkatlice okunmalıdır.

c) Başvuruların Alınması
TEB için yapılan tüm başvurular ilan edilen son başvuru tarihi esas alınarak kabul edilir. Bu süre içerisinde başvuran öğrencilerin, istenen bilgilerinin web üzerinden eksiksiz olarak girilmiş olması gereklidir. Aksi takdirde başvurular kabul edilmez. Tam Eğitim Bursu kriterlerine uygun olan öğrenciler sınava girmeye hak kazanır.
Başvurular TED tarafından açıklanan tarihteki mesai saati başlangıcı ile son tarihteki mesai saati bitimi arasında yapılır.

d) Başvuruların Değerlendirilmesi
TEB için yapılan başvuruların değerlendirilmesi başvuru tarihinin sona ermesinden itibaren başlar ve değerlendirilmesi TED Genel Merkezi’nin ilgili birimince yapılır. Bu değerlendirme sonucunda sınava girebilecek öğrenciler internet üzerinden sınav giriş kartlarına ulaşırlar.

e) Yazılı Sınav
TED Okullarına alınacak öğrencilerin ilk seçimi Tam Eğitim Bursu yazılı sınavı ile yapılır. Belirlenen adaylar Nisan ayı içinde TED tarafından belirlenen sınav merkezlerinde sınava katılırlar. Sınav merkezi olan TED okulları gerekli ön hazırlıkların yapılabilmesi için duyuru süresi içerisinde bilgilendirilir.
Sınav merkezine farklı illerden gelecek öğrenciler ile bir velisinin yol masrafları TED tarafından karşılanır.

f) Mülakat ve İnceleme
Sınavı takiben bildirilen zamanda, yazılı sınavda başarılı olan, kontenjan dahilinde belirlenen sayıda öğrenci ve aileleri evlerinde ziyaret edilir. Bu ziyaretlerde, öğrencilere alan uzmanları tarafından standart psikolojik testler uygulanır, ailenin sınav başvurusunda verdiği bilgilere ilişkin belgeler incelenir.

g) Sonuçların Açıklanması ve Öğrencilerin Yerleştirilmesi
Tam Eğitim Bursu Sınavı’na giren tüm adayların sonuçları Temmuz ayı içerisinde TED’in internet sitesinde yayınlanır. Mülakat ve inceleme aşamasında da olumlu görülen öğrencilerin sonuçları TED Genel Merkezi tarafından bildirilir. Söz konusu öğrenciler sonuçların açıklanmasını takiben TED tarafından belirlenen kayıt süresinde kontenjanlar dahilinde TED Okullarına ve Adana Bekir Sapmaz Yurdu’na kayıt için başvururlar.

Uygulamalar

Oryantasyon
Yatılı olarak Tam Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler okulların açılmasından bir hafta önce kayıt oldukları TED okullarına veya Adana Bekir Sapmaz Yurdu’na yerleşirler. Yerleştirilen bu öğrenciler bir haftalık psiko-sosyal adaptasyonlarını sağlama amaçlı oryantasyon programına alınırlar. Oryantasyon programının içeriği, yatılı öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda Genel Merkez Burs Birimi ve öğrencilerin yerleştirildiği okulun sorumlu uzmanları tarafından hazırlanır.

Burslu Öğrencilerin İzlenmesi
TED okullarında okuyan yatılı ve gündüzlü burslu öğrenciler ve Adana Bekir Sapmaz Yurdu’na alınacak öğrenciler okulların uygulamakta olduğu genel rehberlik programına tabidir. Bu programa ek olarak, dönem içerisinde burslu öğrencilere yönelik önerilen ve gereksinim duyulan çalışmalar Genel Merkez Burs Birimi tarafından hazırlanan Tam Eğitim Burslu Öğrenci İzleme Yıllık Çalışma Planı doğrultusunda okullarla koordineli olarak gerçekleştirilir.
Psikolojik danışman ve/veya psikologların istihdam edilemediği TED Okulları’nda bu görevi yürütecek öğretmenler ve/veya o ilde ve tercihen üniversite bazlı işbirliği yapılan bağımsız alan uzmanları (psikolog, PDR uzmanı) seçilerek uygulamalar gerçekleştirilir.
Rehberlik servisleri tarafından yürütülen çalışmalar periyodik olarak (dönem başı ve dönem sonu) Genel Merkez Burs Birimi’ne raporlanır.

Bursun Devamlılığı
Aşağıda yer alan koşullardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde öğrenci burs hakkını kaybeder.
a. Öğrencinin herhangi bir şekilde, bir başka kurum, kuruluş, okul, dernek, vakıf, kişi vb.’den burs alması,
b. Öğrencinin sınıf tekrarı yapması,
c. Öğrencinin yıl sonu akademik başarı ortalamasının 4.50’nin altında olması,
d. Öğrencinin her dönem için karnesinde herhangi bir dersten 3 ve 3’ün altında not bulunması,
e. Öğrencinin Disiplin Yönetmeliği’nde yer alan ve okuldan kısa süreli uzaklaştırma, okuldan tasdikname ile uzaklaştırma ve örgün eğitim dışına çıkarma, okuldan ilişik kesme cezaları alması,
f. Öğrencinin mazeretsiz olarak ve bilgi vermeden 10 (on) gün ve üstü süreyi kapsayacak şekilde okuldan ayrılması veya okulu terk etmesi,
g. Öğrencinin herhangi bir suç dolayısıyla mahkum olması,
h. Öğrencinin Türk Eğitim Derneği tarafından yapılan sosyal-kültürel vb. aktivitelere mazeretsiz katılmaması,

Aşağıda yer alan koşullardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde ise; öğrenciye Tam Eğitim Bursu kapsamında yapılan tüm harcamalar, işlenmiş yasal faizi ve %50 fazlası ile birlikte öğrenci ile veli veya velilerinden veya vasisinden talep edilir.
a.Öğrencinin burs almaktan ya da kendine gösterilen TED Okulu’nda okumaktan vazgeçmesi,
b.Öğrencinin devam ettiği bölümü ve/veya sınıfı bitirmesi ve mücbir sebep olmaksızın bir bölüm ve/veya üst sınıfta öğrenimine devam etmemesi,
c.Aile gelirinde, TED Genel Merkezi tarafından belirlenmiş kriterin üzerinde değişikliğin olması ve bu durumun bildirilmemesi halinde, değişikliğin vuku bulduğu tarihten sonra yapılan ödemeler,
d. Öğrenci ve/veya Veli/Vasisi’nin başvuru formunda sunmuş olduğu bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun saptanması,
Yukarıda belirtilen koşullardan bağımsız olarak Öğrencinin Dönem başarı ortalamasının “İyi” derecenin altına düştüğü durum ve bursun devamlılığı, Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. www.ted.org.tr kaydol , ted koleji bursluluk sınavı 2013 , www.ted.org.tr burs başvurusu 2013

Ted bursluluk sınavı ile ilgili sorularınızı aşağıdaki yorum bölümünden mesaj atarak gönderebilirsiniz.

Kategori : Eğitim - Etiketler : - Tarih : 17 Şubat 2013

Yorumlar (102)
 • 28 Şubat 2013 tarihinde kayıt olmak istiyoruz tarafından

  arkadaşlar ben ve kuzenim hatay ted kolejine kayıt olmak istiyoruz nasıl kayıt olacaz bir link atarmısınız ne olur

 • 01 Mart 2013 tarihinde esra tarafından

  bu başvuru nasıl yapılıyor?formu doldurdum fakat numara kısmına birşey yazamıyorum

 • 01 Mart 2013 tarihinde esra tarafından

  yaa lütfen birşeyler önerirmisiniz bu sınava katılmayı çok istiyorum.çünkü bu sınav benim hayatımı değiştirebilir.lütfen soruma cevap verirmisiniz!

 • 01 Mart 2013 tarihinde bilge tarafından

  yaa başvuru formunu nereden doldurucazz ?

 • 02 Mart 2013 tarihinde 3v tarafından

  giriş kartını nasıl alıyoruz? lütfen yazın

 • 06 Mart 2013 tarihinde Alex tarafından

  Girmesende olur ben biliyorum

 • 17 Mart 2013 tarihinde şeyma tarafından

  kaç puanla alıyorsunuz

 • 19 Mart 2013 tarihinde beyza tarafından

  ted.org.tr adresinden

 • 20 Mart 2013 tarihinde OĞUZHAN tarafından

  giriş formu nerde söyler misiniz

 • 20 Mart 2013 tarihinde XD tarafından

  ARKADAŞLAR lütfen sınava başvuru yapalı çok oldu fakat ben hala nerede sınava gireceğimi öğrenemiyorum bana yardımcı olabilecek bir bilginiz varsa lütfen cevap yazın :(

 • 23 Mart 2013 tarihinde SENA tarafından

  ben formu kaydetmiştim ama çok önce şimdi giremeyecek miyim.çıktısı da yok :(

 • 24 Mart 2013 tarihinde abdurrahman tarafından

  sınav nerede olacak

 • 25 Mart 2013 tarihinde ADINIZ... tarafından

  sınav tarihi nerede yazıyor? 5.sınıfa giden oğlum için başvuru yapmıştım ,kabul edilip edilmediğini nasıl öğreneceğim??

 • 26 Mart 2013 tarihinde ozan sayılı tarafından

  bn başvurumu yaptım sınav giriş blgemi eevde prıntıt olmadı için alamadım nerden alablirimm.. teşekkürlr

 • 26 Mart 2013 tarihinde kazım tarafından

  olmazzzzzzzzzz

 • 28 Mart 2013 tarihinde hanım oley tarafından

  sen nereden giriş yaptın

 • 29 Mart 2013 tarihinde melek aşık tarafından

  zaten hep öyle oluyor

 • 29 Mart 2013 tarihinde evraan :) tarafından

  kayıt nasıl olacak

 • 29 Mart 2013 tarihinde özge bengi tarafından

  nerden bili yorsun

 • 30 Mart 2013 tarihinde MERDAN tarafından

  TEDİ KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN ALMALIYIZ

 • 30 Mart 2013 tarihinde rabia tarafından

  bana 6 nisan tarihinde sınav var başvuru kartımı buradan nasıl alabilirim???

 • 30 Mart 2013 tarihinde cihan tarafından

  ben başvuru kartını internetten nasıl alacaz

 • 30 Mart 2013 tarihinde rabia tarafından

  bana 6nisanda sınav var dediler internetten nasıl başvuru yapabilirim????

 • 02 Nisan 2013 tarihinde büşra tarafından

  bu sınava bende kayıtlıymışım ama kaç puan almamız gerekiyor

 • 02 Nisan 2013 tarihinde yusuf geyik tarafından

  insan gibi olacan bide kayıt biti

 • 03 Nisan 2013 tarihinde mustafa tarafından

  sınavı kazanmak için kaç puan lazım ve kaç kişi yararlanacak vede kaç kişi başvurmuş

 • 04 Nisan 2013 tarihinde ted tarafından seçilen biri tarafından

  internetten al ted yaz sitesinden belge çıkartı tıklayıp çıkar

 • 04 Nisan 2013 tarihinde merve yaşar tarafından

  sınav giriş kartıma nasıl ulaşabilirim?

 • 04 Nisan 2013 tarihinde BASARILI ÖĞRENCİ İREM tarafından

  BURS KAZANABİLMEMİZ KAÇ PUAN ALMALIYIZ BİDE ONU SÖYLEYİN.

 • 05 Nisan 2013 tarihinde hazal deniz tarafından

  sınav giriş formunu nereden temin edeceğiz acil bilgilendirirmisiniz lütfen ?

 • 06 Nisan 2013 tarihinde kübra nur tarafından

  sınav sonuçları ne zaman açıklanacak

 • 06 Nisan 2013 tarihinde esra tarafından

  sonuçları nereden öğrene biliriz

 • 06 Nisan 2013 tarihinde esra tarafından

  sonuçlar ne zaman açıklanacak??????????

 • 06 Nisan 2013 tarihinde esra tarafından

  bir de ben bilsem

 • 07 Nisan 2013 tarihinde Anonim tarafından

  Ya ne zaman bu sınav

 • 08 Nisan 2013 tarihinde adsız(nüfus belgesi olmayan) tarafından

  TED BURSLULUK SINAVININ SORULARINI YAZILI OLARAK GÖNDERİN SINAV SONUÇLARINI BİLDİRİN

 • 10 Nisan 2013 tarihinde ADINIZ... tarafından

  sınav sonuçları ne zaman belli oluyo ?

 • 12 Nisan 2013 tarihinde ADINIZ... tarafından

  ya bu sınavın sonucu ne zaman açıklanacak???????????

 • 16 Nisan 2013 tarihinde didem tarafından

  yaaaaaa ne zaman açıklanacak

 • 20 Nisan 2013 tarihinde elif tarafından

  sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

 • 21 Nisan 2013 tarihinde ayşe tarafından

  3 haftadır sonuçları bekliyoruz

 • 22 Nisan 2013 tarihinde Ümmügülsüm tarafından

  cevap anahtarı var mı? sorular çok kolaydı.

 • 22 Nisan 2013 tarihinde gökhan tarafından

  burs kazanmam için kaç puan gerekiyor

 • 25 Nisan 2013 tarihinde Anonim tarafından

  sınavlar açıklandı kaç puan lazım burs alabilmek için

 • 25 Nisan 2013 tarihinde umut tarafından

  sınavlar açıklandı kaç puan lazım burs alabilmek için

 • 25 Nisan 2013 tarihinde amer tarafından

  450 puan

 • 25 Nisan 2013 tarihinde halil tarafından

  arkadaşlar bu puanın belli bir yanı yok ne kadar olacağı belli belirsiz anlatabildimmi ama ben 450 puan diye duydum bunu da bizim müdür yardımcımızdan almıştım sağolsun her iletiyi bana bir bir iletti allah razı olsun hepinizin gözlerinden öperim erol hocaya saygılar ve sevgilerimi sunarım

 • 26 Nisan 2013 tarihinde nvx tarafından

  sınav sonucuna nereden bakarız

 • 27 Nisan 2013 tarihinde BÖCEK tarafından

  SONUÇLAR HANGİ SİTEDE

 • 27 Nisan 2013 tarihinde aslı tarafından

  sonuçlar nereden bakılıyo bi soleyen yok mu ya

 • 27 Nisan 2013 tarihinde aslı tarafından

  ben de sınava girdim ama işte 1 30 ay oldu hala bize ne bir bilgi ne bir sonuçlara bakmak için adres verildi ne biçim bir sınav ya bizde kazanıp kazanmadığımızı merak ediyoruz :(

 • 27 Nisan 2013 tarihinde aslı tarafından

  350 400 450 arası ve ortalamalara bakıyorlar 80 ve üzeri olması lazım :)

 • 27 Nisan 2013 tarihinde Ömer TUNÇ tarafından

  benim puanım:458

 • 27 Nisan 2013 tarihinde zhra tarafından

  sonuçlara nereden bakıoruz link verebılır mısınız

 • 28 Nisan 2013 tarihinde mina tarafından

  kaç puan gerekli kazanmak için

 • 30 Nisan 2013 tarihinde alicem tarafından

  460

 • 05 Mayıs 2013 tarihinde Anonim tarafından

  kaç puan almamız lazım sınavı kazanmak için

 • 05 Mayıs 2013 tarihinde cntş tarafından

  kaç puan almak lazım söyletiy

 • 05 Mayıs 2013 tarihinde bnm tarafından

  biri 460 biri 450 biri 400 diyo kesin bir cevap verir misiniz

 • 06 Mayıs 2013 tarihinde rabia tarafından

  evet ya nereden sonuç alırız

 • 09 Mayıs 2013 tarihinde gizli ad tarafından

  nereden bakılıyor

 • 18 Haziran 2013 tarihinde umut kılıç tarafından

  bu bursu okulu bitirdiğimizde geri verecek miyiz

 • 18 Haziran 2013 tarihinde umut kılıç tarafından

  okullarınız hangi şehirlededir

 • 18 Haziran 2013 tarihinde umut kılıç tarafından

  bursunuz kaç türk lirasıdır

 • 04 Ekim 2013 tarihinde ömer tarafından

  burs geri ödemeli mi

 • 03 Ocak 2014 tarihinde Anonim tarafından

  ne bılım

 • 06 Ocak 2014 tarihinde hakkı meşe tarafından

  nasıl başvuracağız

 • 08 Ocak 2014 tarihinde buse tarafından

  evet burs geri dönemli

 • 08 Ocak 2014 tarihinde zehra tarafından

  Sınavı kazanmam için kaç puan gereklidir?

 • 08 Ocak 2014 tarihinde BAYRAM tarafından

  başvuru tarihi ne zaman?

 • 10 Ocak 2014 tarihinde şükran tarafından

  bu bursa katılmak istiyom
  ü

 • 10 Ocak 2014 tarihinde fidan tarafından

  burs sınavı ne zaman

 • 10 Ocak 2014 tarihinde SELMAN tarafından

  KAYITLAR NE ZAMAN

 • 10 Ocak 2014 tarihinde mert tarafından

  mall parasızz

 • 13 Ocak 2014 tarihinde Onur tarafından

  Tenis (performans)oynuyorum.acaba etkili olur mu

 • 13 Ocak 2014 tarihinde sude tarafından

  05 nisan

 • 15 Ocak 2014 tarihinde Mehmet emin tarafından

  sınavda tüm derslermi olacak?

 • 15 Ocak 2014 tarihinde ayça tarafından

  ya neden sorun oluşuyor

 • 17 Ocak 2014 tarihinde GYYIO tarafından

  5 NİSAN

 • 17 Ocak 2014 tarihinde Veysi tarafından

  Ben de buna katılmak istiyorum başvurular ne zaman?

 • 17 Ocak 2014 tarihinde Veysi tarafından

  Bursluluk sınavına nasıl başvuru yapabilirim acaba?

 • 20 Ocak 2014 tarihinde DROGBA tarafından

  SENİ DÖVERİM

 • 20 Ocak 2014 tarihinde DROGBA tarafından

  YALAN İNANMAYIN

 • 21 Ocak 2014 tarihinde Anonim tarafından

  sınav ne zaman

 • 29 Ocak 2014 tarihinde zeynep tarafından

  nerden yazılcaz

 • 29 Ocak 2014 tarihinde zeynep tarafından

  galiba bu ay değil

 • 12 Şubat 2014 tarihinde esra tarafından

  Ben 5.sinifta burslulugu kazandim bu sinava giremiorum dimi :-( :-( :-( :-( :-(

 • 13 Şubat 2014 tarihinde Anonim tarafından

  ben ne bileyim

 • 13 Şubat 2014 tarihinde Anonim tarafından

  gidip yazılıcan

 • 13 Şubat 2014 tarihinde aleyna tarafından

  sınav ne zaman nerde ve saat kaçta?

 • 20 Şubat 2014 tarihinde arif gny tarafından

  Nasil kaydlcaz

 • 22 Şubat 2014 tarihinde Anonim tarafından

  bende bilmiyom

 • 24 Şubat 2014 tarihinde Anonim tarafından

  kayıtlar nasıl oluyor

 • 28 Şubat 2014 tarihinde Anonim tarafından

  kazanana hayırlı olsun

 • 24 Mart 2014 tarihinde enes tarafından

  devlet bursluları ne yapacak

 • 24 Mart 2014 tarihinde merve tarafından

  ben merve bursluluk için başvuru yaptım fakat devletın bursluluguna da gırmek ıstıyorum bunun için ne yapmalıyım.Bır de sınavla alakalı bır belgenın çıkarılması gerekmekteymış bunu nasıl yapabılırım.

 • 28 Mart 2014 tarihinde Anonim tarafından

  ben kayıt oldum şifremi almadan çıktım siteden nasıl gircem

 • 11 Nisan 2014 tarihinde Anonim tarafından

  2013-2014 nasıl başvuru yapılıyor

 • 19 Nisan 2014 tarihinde fghfg tarafından

  öğrenemedim

 • 30 Nisan 2014 tarihinde esra tarafından

  hayatımda bu kadar heycan duymadım inşallah cep telefonlarına mesaj gelir

 • 03 Şubat 2015 tarihinde Ganıme nur tarafından

  Sınavı kazanmak ıcın kac puan gerekır

 • 10 Nisan 2015 tarihinde kineem gitmez tarafından

  sınav acıklanmadı nasıl öğrenirim

 • Yorum Yaz
  Ad Soyad :
  Yorum :