Takdir Teşekkür Alma Notu

Salı, 15 Ocak 2013, 22:11 | Eğitim | 7 Comments | Read 3697 Times
by admin

Teşekkür alma notu hesaplaması için gerekli formül eklenmiştir. Takdir-teşekkür almak için notların ortalaması kaç olmalı ? İlköğretim ve ortaöğretim öğrenci kullanıcılarımız için gerekli bilgiler şu şekilde…

Dönem sonu itibariyle öğrencilerin başarılarından dolayı alacakları takdir ve teşekkür belgelerini alma kriterleri ekim 2007 yılında değiştirimişti. Ancak bu konu henüz tam olarak bilinmiyor.

İlköğretim Takdir teşekkür puanları yeniden değişti. Bir öğrencinin takdir alabilmesi için derslerin dönem puanları ortalamasının en az 85, teşekkür alabilmesi için derslerin dönem puanları ortalamasının en az 70 olması gerekiyor.

Bu durum şöyle bir sonuca yol açıyor. 5′lik sisteme göre ağırlıklı ortalaması 4,95 olan birisi takdir alamayabilir veya ortalaması 4′ün altında biri teşekkür alabilir. Yani bu hesaplama sisteminin 5 lik sistemle kıyaslanması yanlış hesaplamalara yol açabilir.

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddesi şöyledir;

“Ödüllendirilecek Davranışlar ve Ödüller

Okul Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulunca, örnek davranışları ile derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren öğrenciler;

a) (5 Ekim 2007 Gün ve 26664 SRG) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar “Teşekkür,

b) (5 Ekim 2007 Gün ve 26664 SRG) 85.00 puan ve yukarı olanlar “Takdirname”,

c) (5 Ekim 2007 Gün ve 26664 SRG) Üç öğretim yılının her döneminde üst üste Takdirname alanlar “Üstün Başarı” (EK-7)

ç) (5 Ekim 2007 Gün ve 26664 SRG) Üç öğretim yılının her döneminde üst üste Teşekkür ya da dönemlerin herhangi birinden veya bir kaçından takdirname, diğerlerinden teşekkür alanlar “Başarı” (EK- 7/1)

Ayrıca, ilköğretim okullarının 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarında almış olduğu notlarla istenilen başarıyı gösterememesine rağmen aşağıdaki şartlardan en az birini taşıyan öğrencilere; öğretmenlerin veya okul yönetiminin önerisi üzerine “Onur Belgesi” (EK-8) ile ödüllendirilir. Bu ödüller öğrencinin dosyasına işlenir.

a) Ulusal ve uluslar arası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye girmek.

b) Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı göstermek.

 

LİSELER İÇİN

Eğer 1 Olan Notunuz Yoksa ve Notlarınızı puan Üzerinden Hesapladığınızda 70,486 Tutuyorsa Kesinlikle Teşekkür Belgesi Almanız Gerekir

Not Ortalaması Puan Olarak 70 ve Üzeri Olan Öğrenciler Teşekkür Belgesi Almaya Hak Kazanır

Takdir ve Teşekkür Hesaplama Formülü

Yeni sistemde takdir ve teşekkür hesaplanması şu şekilde yapılır:

Dönem sonunda her dersin ortalaması alınarak dersin haftalık ders saati ile çarpılır. Daha sonra Çarpım sonuçları derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölünür.

Çıkan sonuç:

4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda puan ortalaması Türkçe dersinden 55,00, diğer derslerin her Birinden 45,00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dö ; nem Ağırlıklı puan ortalaması

70. 00-84 .99 olanlar “Teşekkür,”

85,00 puan ve yukarı olanlar “Takdirname” verilir.

Örneğin: Hesaplama İşlemi 4 ve 5. Sınıfların Haftalık Ders Saatlerine Uygun Olarak Yapılmıştır.

DERS ADI

HAFTALIK DERS SAATİ

1.DÖNEM NOT ORTALAMASI

AĞIRLIKLI YIL SONU NOTU

TÜRKÇE

6

70

420

MATEMATİK

4

50

200

FEN VE TEKNOLOJİ

3

90

270

SOSYAL BİLGİLER

3

95

285

YABANCI DİL

3

90

270

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİL.

2

90

180

GÖRSEL SANATLAR

1

100

100

MÜZİK

1

100

100

BEDEN EĞİTİMİ

2

100

200

Trafik Güvenliği

1

100

100

GENEL TOPLAM

26

2125/26=81.73

Burada tüm sonuçları topladığımızda 2.125 sonucu buluruz.

2.125 rakamını ders saati toplamına yani 26 saate böldüğümüzde 81,73 sonucu elde ederiz.

Bu Öğrencinin TEŞEKKÜR aldığı görülür.

Lise 1, Lise 2, Lise 3 için teşekkür takdir alma hesabı nasıl yapılır

MEB Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinin 8 maddesinde;0kul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00 den aşağı olmayan ve davranış puanı yüz olan öğrencilerden;

a) 70. 00-84 .99 arasındakileri Teşekkür belgesi,

b) 85.00 ve daha yukarı olanları Takdir belgesi verilir denilmektedir.Maddeden de anlaşılacağı üzere belge alabilmeniz için belge puanı yanında davranış notunuzunda 100 olması gerekir.

Lisede Teşekkür Kaç Puanlar Alınır, Teşekkür Almak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir

 • Soru-Cevap:
 • Soru 1: Portalhaber.net Belge Hesaplama Modülleri doğru sonucu mu veriyor?
 • Cevap 1: E-okul sistemindeki puanlarınızı küsüratlarla birlikte girdiğinizde e-okul sistemi ile birebir aynı sonucu verir. Eksiği veya fazlası yoktur. Denenmiştir.Sizde daha önceki dönemlere ait puanlarınızı girdiğinde doğru sonucu verdiğini göreceksiniz.
 • Soru 2: Hesaplama yaparken 84,99 veya 69.99 gibi küsüratları üste tamamlar mı?
 • Cevap 2: Kesinlikle hayır. E-okul sisteminde belge hesaplama işlemlerinde yukarıya yuvarlama yoktur.
 • Soru -3: Belge alabilmek için Türkçe,Edebiyat,Dil anlatım derslerinin ortalaması 55′ten büyük mü olmalıdır?
 • Cevap 3: İlköğretim 4,5,6,7,8.sınıflarda Türkçe dersinin 55′ten büyük olma şartı vardır. Ancak liselerde böyle bir zorunluluk yoktur.
 • Soru 4: Küsüratlar belge hesaplamada dikkate alınıyor mu?
 • Cevap 4: Kesinlikle evet.
 • Soru 5: Belge puanım 70′in üstünde ancak zayıfım var belge alabilir miyim?
 • Cevap 5:Kesinlikle Hayır.Belge alabilmeniz için notlarınızda 45′ten düşük not olmamalıdır.Zayıf notunuz yok ise belge alırsınız.
 • Soru 6: Hangi puanlarla belge hesaplayacağız?Birinci dönem mi,İkinci Dönem mi,Yıl Sonu mu?
 • Cevap 6:Elbette birinci dönem belge için birinci dönem puanlarını,ikinci dönem belge için ikinci dönem puanlarını kullanmanız gerekir.
 • Soru 7: Belge puanım 70′in üstünde ancak davranış notum 100 değil.Belge alabilir miyim?
 • Cevap 7:MEB Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinin 8 maddesinde;0kul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00 den aşağı olmayan ve davranış puanı yüz olan öğrencilerden;

  a) 70. 00-84 .99 arasındakileri Teşekkür belgesi,

  b) 85.00 ve daha yukarı olanları Takdir belgesi verilir denilmektedir.Maddeden de anlaşılacağı üzere belge alabilmeniz için belge puanı yanında davranış notunuzunda 100 olması gerekir.

Tagged with: , , , , , , , ,

7 responses to "Takdir Teşekkür Alma Notu"

 1. sinem diyor ki:

  bunu nasıl yapıyorsunuz söyleyinde bende ders notlarımı yükseltiyim ;{

 2. elif rana diyor ki:

  taktir almam lazımmmmmmm

 3. ayşenur diyor ki:

  lütfen benim bu sene teşekkür almam lazım bana teşekkürün ortalamasını verin