Sentenced Everything Is Nothing Şarkısının Türkçe Çevirisi

Pazartesi, 3 Eylül 2012, 23:20 | Müzik | 0 Comment | Read 503 Times
by admin

Everything Is Nothing şarkısının türkçesi
Everything Is Nothing şarkısının Türkçe Anlamı
Everything Is Nothing şarkısının sözleri

Everything Is Nothing Şarkısının Türkçeye Çevrilmiş Hali Aşağıda Verilmiştir ;

Everything is nothing to me, I couldn’t care less.
Herşey benim için hiçbir şeydir, biraz bile umursayamıyorum.

A stern cold man is what I am, hard, relentless
Ben katı bir adamım, zor, acımasız

and though I might have strayed the path I wouldn’t change a thing.
ve herşeye rağmen kaybolduğum yolda olmalıyım hiçbir şeyi değiştiremeyeceğim.

I’ve hated life to the fullest yet with longing deep within.
Yaşamdan tamamiyle nefret ettim derinlemesine.

For my name is sorrow and I’m a friend of misery.
Adım keder olduğu için ben acının dostuyum.

Deprived myself of love for eternal agony
Aşktan yoksunum sonsuz ıstırabımdan dolayı

and I don’t even dare to try – I know I can only lose.
ve hatta denemeye cesaret edemiyorum – biliyorum yalnızca kaybedebilirim.

Between this life I live and nothing I have to choose.
Bu hayatın arasında yaşıyorum ve seçebileceğim hiçbirşey yok.

Take me home
Beni eve götür

to the one I belong
Ait olduğum yere

I’ll see you all go down and witness your demise.
Hepinizle görüşeceğiz aşağı gidin ve ölümünüze tanık olun.

I’ll be the last to close, the last to close my eyes.
Ben en son kapanan olacağım, gözlerini en son yuman.

and forgive me nothing for I truly meant it all.
ve güven bana bununla hiçbir şey ima etmiyorum.

What I’ve said, what I’ve done.
Söylediğim, yaptığımdır.