Hicri Ve Miladi Takvimin Başlangıç Noktası Nedir

Salı, 19 Şubat 2013, 12:16 | Eğitim | 17 Comments | Read 3949 Times
by admin

Hicri Ve Miladi Takvimin Başlangıç Noktası

Hicri Ve Miladi Takvimin Başlangıç Noktası

Hicri Takvimin Başlangıç Noktası Nedir?

Derslerinde ve ödevlerinde yardımcı olması amacı ile Hicri Takvimin Başlangıç Noktası ile ilgili yazımızı inceleyebilisiniz. Hicri Takvim Başlangıç Noktası nedir sorusu ve miladi takvimin başlangıc noktası sorusunun cevabını bulacaksınız…

H.Z. Muhammed’in Mekke’den, Medine’ye hicret ettiği tarih olan 622 yılıdır.
Hicri takvim nedir
Hicri takvimin başlangıç senesi; Peygamber Efendimiz Hz Muhammed (asm) ve müminlerin Mekke’den Medine’ye hicret ettikleri senedir Başlangıç ayı ise; Cenab-ı Hakk’ın hicreti emrettiği, hem de Arabistan’da daha önce de ilk ay olarak kabul edilen “Muharrem” ayıdır. hicri takvimin başlabgıç noktası 622 dir.
Hicri takvim ne zaman kullanılmaya başlandı?
Medine’de İslam Devleti’nin kurulmasından HzÖmer devrine kadar Müslümanlar bazı önemli olayları tarih başlangıcı kabul edip buna göre zamanlarını tayin etmekteydiler (Ficar Savaşı, Veda Haccı gibi)
HzÖmer’in (ra) halifeliği zamanında peş peşe fetihlerin yapılması sonucu İslam Devleti’nin sınırları genişledi Genişleyen sınırlar içerisinde birkaç resmi belgede tarihe bağlı iletişim sorununun yaşanması üzerine zaten uzun zamandır var olan bu ihtiyaç gündeme geldi.
Böylece hicretin 17 senesinde toplanan bir heyetle, Hicri takvim İslam takvimi olarak kabul edildi
Hicri takvimde başlangıç olarak neden “Hicret” kabul edildi?
Her toplum kendi takvimini oluştururken, kendileri için önemli saydıkları bir günü başlangıç olarak almışlardır.
Takvim, kültürle ve dolayısıyla DİN ile alakalı bir konudur İbadetlerin vakitle oldukça alakalı olması, din sahiplerinin takvim konusundaki hassasiyetlerine sebep olmuştur İslam dünyasında olduğu gibi Hristiyan, Yahudi, Budist, Hindu ve diğer coğrafyalardaki insanların da takvimle münasebetinin din kaynaklı olduğu görülür.
Romalılar, Roma’nın kuruluşunu, Hristiyanlar, Hz İsa’nın (as) doğumunu tarih başlangıcı olarak kabul etmişlerdir Romalılar, Sezar zamanında, “Jülyen Takvimi” olarak düzenlemiş ve kullanmıştır Yeniçağda Papa XII Gregor tarafından düzenlenerek “Gregoryen Takvimi” olarak anılmıştır.
Her toplum kendisi için önemli olan kültürel veya dini hadiseyi bir başlangıç olarak kabul ettiklerine göre İslam Devleti de elbette İslam için en mühim gördükleri hadiseyi kabul edeceklerdi Bunun için birkaç seçenek sunuldu:
Hz Peygamber’in (asm)doğumu,
Hz Peygamber’in (asm) peygamberliği,
Hz Peygamber’in (asm) hicreti,
Hz Peygamber’in (asm) vefatı
Resûlullah’ın doğumu ve peygamberlik vaktini, kesin olarak tayin edemedikleri için; Hz Peygamber’in (asm)vefat zamanını ise verdiği hüzünden dolayı, yani insan psikolojisi açısından uygun görmediler Sonuçta ashâb, Hicreti İslâm tarihinin başlangıcı olarak kabul etti Mü’minlere Mekke döneminde çekilen sancılı bir dönem sonrasında büyük bir doğumu muştulayan ve asırlar boyunca Mü’minlere bir mücadele, fedakârlık ve zafer dersi olacak “HİCRET” başlangıç kabul edildi.
Hicret, İslâm inkilâbının bir dönüm noktası olmuştur Hicret basit bir göç hadisesi değil, İslâmı kurtarma taktiği ve onu daha geniş kitlelere yayma idealinden kaynaklanmaktadır Gerçekten Hicretle, yeni bir çevrede, yeni bir dostluk ve kardeşlik muhitinde yeni taraftarlarla kısa zamanda kuvvetlenme imkânına kavuşmuştur.

BİLİNEN EN ESKİ TAKVİMLERİN BAŞLANGIÇ NOKTASI NEDİR?
Tarihteki ilk medeniyetler olarak anılan, Sümerler, Mısırlılar, Çin ve Maya medeniyetlerinin her birinin ayrı ayrı takvimleri bulunmaktaydı. Bu takvimlerin ortak noktaları ise kullanıldıkları zamana göre çok ileride bir bilgiyle ve doğruluk derecesi ile yapılmış olmalarıdır. Bu medeniyetlerin hepsi yerkürenin farklı noktalarında olmalarına rağmen astronomi, matematik ve geometri (geometriyi özellikle ayrı tutuyorum) konularında gerçekten çok ileri noktadaydılar. Gezegenler, takım yıldızlar, zodyak ve güneş – ay ile ilgili detaylı bilgilere sahiptiler. Gözlem evleri vardı ve güneş sistemini neredeyse tamamen çözmüşlerdi.
Dünyanın yuvarlak olduğunu, ekinoks ve gün dönümlerini, ayın dönemlerini, venüs’ün evrelerini, satürn’ün halkalarını biliyorlar ve yaptıkları hesaplarla, nehirlerin ne zaman taşacağını, güneş ve ay tutulmalarını, gel git zamanlarını tespit edebiliyorlardı.
Gezegenlerinin ve yıldızların belirli günlerde aynı doğrultuda olacaklarını, bu özel günlerin dünyaya ve insanlığa etkilerini, burçları, zaman dilimlerini dünyanın güneş etrafında dönüşünü çok az hata payı ile bilebiliyorlardı.
İnsanoğlu bu teknoloji ve bilgilere MÖ 2500 yılları sıralarında hakimdi. (Benim tahminim daha eski olduğu yönündedir) Müthiş bir matematik ve teknolojik bilgi gerektiren devasa yapılar yapılıyor, (piramitler) bu yapıları sadece yükseklik olarak geçebilmek için bile yaklaşık olarak 4.000 sene beklemek gerekiyordu. (Eiffel kulesi)
Son yıllarda özellikle Maya takvimi üzerinde yapılan araştırmalarda bu takvimin 2012 yılında sona ereceği ortaya çıkarılıyor ancak kimse bu takvimin başlangıç noktasını araştırmaya çalışmıyordu. Mısırlıların da, Sümerlerin de, Çinlilerin de çok eski zamandan bu yana kullandığı takvimler de vardı ve bu takvimlerin de başlangıç noktasını kimse merak etmedi.
Roma takvimi Roma’nın kuruluşu ile başlar, Miladi takvim İsa’nın doğumunu baz aldığını söyler, Hicri takvim hicreti baz alır.

Hicri Takvimin Başlangıç Noktası ve bunun dışında ödevleriniz ile ilgili sorularınızı aşağıdaki yorum bölümünden sorabilirsiniz.

17 responses to "Hicri Ve Miladi Takvimin Başlangıç Noktası Nedir"

  1. ilayda diyor ki:

    miladi takviminki ne peki

  2. my name's ali diyor ki:

    thanks