Diş Morfolojisi Nedir Özellikleri Nelerdir

Cuma, 13 Aralık 2013, 19:30 | Sağlık | 0 Comment | Read 2018 Times
by admin

Diş Morfolojisi

Her dişte mineyle kaplı bir taç ve semanla kaplı bir kök vardır. Taç ile kökün arasındaki sınır mine ile semanı birbirinden ayıran ve diş boynu denen bir ayırım çizgisiyle belirgindir. Dişin ortasında dişözü denen bir boşluk yer alır, genç insanda bunun yapısı dadişin dış çevresinin küçük bir kopyası gibidir.

Dişlerin her biri biçim ve görünüş bakımından diğerlerinden farklıdır. Bakışımsızlık öğeleri özellikle çenenin sağındaki dişlerle solundaki dişler arasında açıkça fark edilebilir.