Tüm kadın aksesuar fırsatları için tıklayın !

7. Sınıf Denklem Soruları

Tüm dijital fotoğraf makinesi fırsatları için tıklayın !

7. Sınıf Denklem Soruları7. Sınıf Denklem Soruları Ve Çözümleri

Yedinci Sınıf Çözümlü Denklem Problemleri

Öğrenci kullanıcılarımız için eğitim öğretim hayatlarında ödevlerinde yada çalışmalarında kullanmaları için 7.sınıf denklem soruları çözümlü olarak eklenmiştir. Takıldığınız yada anlayamadığınız bölümleri yorum bölümünü kullanarak sorabilirsiniz.

1) x + 6 =13 ise x=?

a)13 b)8 c)7 d)-6

2) x – 3 = 2 ise x=?

a)3 b)5 c)-5 d)6

3) 3x + 5 = 14 ise x=?

a)-2 b)4 c)-3 d)3

4) 5x – 6 = 19 ise x=?

a)5 b)10 c)-5 d)0

5) 2x + 5 = 5 ise x=?

a)2 b)5 c)-2 d)0

6) x + 5 = 3 ise x=?

a)2 b)-2 c)1 d)3

7) 5 – x = 3 ise x=?

a)2 b)-2 c)0 d)8

8) –9 – x = 10 ise x=?

a)1 b)19 c)0 d)-19

9) –5 – 2x = 9 ise x=?

a)-2 b)-7 c)2 d)8

10) 2.(x -1) + x = 4 ise x=?

a)1 b)2 c)3 d)4

11) 3.(2x + 1) – 5 = 16 ise x=?

a)3 b)5 c)7 d)4

12) 3.(2x – 3) – 2.(1–3x) = 1 ise x=?

a)-1 b)1 c)2 d)-2

13) 2x-5+3x=4+7x+13 ise x=?

a)9 b)-5 c)13 d)-11

14) 5.(3-2x)=15 ise x=?

a)0 b)1 c)2 d)3

15) 2.(5x+3) + 8 = 34 ise x=?

a)-10 b)1 c)2 d)11

16) 3 eksiğinin 7 katı 63 eden sayı kaçtır?

a) 15 b) 14 c)13 d)12

17) 5(x – 2) = 3x – 4 ise x=?

a)-2 b)4 c)-7 d)3

18) 2x–1 = 107 ise x=?

a)25 b)45 c)54 d)62

 

Cevap 1) x + 6 = 13 ise bulmamız gereken bilinmeyen x olduğu için; onu yanlız

bırakmamız gerekiyor. Bu nedenle yanındaki +6 eşitliğin diğer tarafına – 6

olarak geçer ve denklemimiz;

x = 13 – 6 haline gelir. Buradan x = 7 olarak bulunur.

Cevap 2) x – 3 = 2 denkleminde ise x’ in yanındaki –3 eşitliğin diğer tarafına +3

olarak geçer.

x = 2 + 3 olur ve buradan x = 5 olarak bulunur.

Cevap 3) 3x + 5 = 14 ise, önce bilinmeyenimizin yanındaki +5’ i diğer tarafa –5

olarak geçiriyoruz.

3x = 14 – 5

3x = 9 olarak bulunuyor. x’in başında bulunan 3 çarpanı ise eşitliğin diğer tarafındaki

9’un yanına bölen olarak geçer. Buradan;

x = 9 / 3

x = 3 olarak bulunur…

UNUTMAYALIM ARKADAŞLAR!!!

BİR SAYIYI VEYA HARFLİ İFADEYİ EŞİTLİKTE YER DEĞİŞTİRİRKEN; MUTLAKA

İŞLEM ÖZELLİĞİNİ DE DEĞİŞTİRİCEKSİNİZ… YANİ; TOPLANAN SAYI EŞİTLİĞİN

DİĞER TARAFINA ÇIKARILAN OLARAK, ÇIKARILAN SAYI TOPLANAN OLARAK,

ÇARPIM DURUMUNDA OLAN SAYI DİĞER TARAFA BÖLEN OLARAK, BÖLEN

SAYI İSE DİĞER TARAFA ÇARPAN OLARAK GEÇER.. KISACA

Toplama —- Çıkarma

Çıkarma —- Toplama

Çarpma —- Bölme

Bölme —- Çarpma şeklinde yer değişikliği yapılır…

Cevap 4) 5x – 6 = 19 ise öncelikle bilinmeyen sayımızın yanındaki –6’ diğer

tarafa atıyoruz.

5x = 19 + 6 yapıyor ve toplayınca

5x = 25 oluyor. X’ in başındaki 5 çarpanı da diğer taraftaki sayının yanına

bölen olarak geçiyor. Buradan;

x = 25 / 5 ve x =5 olarak bulunuyor.

Cevap 5) 2x + 5 = 5 ise +5 i diğer tarafa –5 olarak geçirdiğimizde;

2x = 5 – 5 ve

2x = 0 bulunuyor…2 çarpanı da bölen geçiyor..

x = 0 / 2

x = 0

Cevap 6) x + 5 = 3 ise +5 diğer tarafa –5 geçer ve;

x = 3 – 5

x = – 2 olarak bulunur.

Cevap 7) 5 – x = 3 ise bilinmeyenimizin yanındaki +5 diğer tarafa geçer

– x = 3 – 5 ve buradan;

– x = – 2 olur. Fakat bilinmeyenimizin pozitif olması gerektiğinden;

Her iki tarafı – ile çarparız ve sonuçta;

x = +2 olur

Cevap 8) –9 –x = 10 ise –9 diğer tarafa +9 geçer;

–x = 10 + 9 olur. Ve buradan;

–x = 19 olur. x’in pozitif olması gerektiğinden

x = –19 olur.

Cevap 9) –5 –2x = 9 ise –5 diğer tarafa;

–2x = 9 + 5

–2x = 14 olur. –2 çarpanı diğer tarafa bölen olarak geçer ve;

x = 14 /–2

x = –7 olarak bulunur.

Cevap 10) 2.(x – 1) + x = 4 denkleminde öncelikle parantezin açılması gerekir.

Bu nedenle 2 ile parantezin içindeki x ve –1 sayılarını çarparız. Çarpınca;

2x – 2 + x = 4 olur. eşitliğimizin sol tarafında iki tane x’li bilinmeyen var.

Önce bunları toplayalım;

3x – 2 = 4 sonra da –2’yi diğer tarafa geçirelim…

3x = 4 + 2

3x = 6 ve 3 çarpanını da bölen olarak geçirirsek;

x = 6 / 3

x = 2 olarak bulunur.

Cevap 11) 3.(2x + 1) – 5 = 16 denkleminde yine ilk olarak parantezleri açarız.

6x + 3 – 5 = 16 sonra sayılar arasında işlem yaparız.

6x – 2 = 16 sonra –2’yi diğer tarafa geçirelim

6x = 16 + 2

6x = 18 ve en son 6 çarpanı diğer tarafa bölen olarak geçer ve;

x = 18 / 6

x = 3 olarak bulunur.

Cevap 12) 3.(2x – 3) –2.(1 – 3x) = 1 denkleminde ise yine ilk önce her iki

parantezi de açıyoruz. Açarken parantezin içindeki her iki ifadeyle de çarpmayı

unutmayın…

6x – 9 –2 + 6x = 1 daha sonra x’li ifadeleri kendi arasında, sayıları da kendi

arasında işleme sokuyoruz…

12x – 11 = 1 sonra –11’i diğer tarafa +11 olarak geçiriyoruz.

12x = 1 + 11

12x = 12 son olarak 12 çarpanını diğer tarafa bölen olarak geçiriyoruz..

x = 12 / 12

x = 1 oluyor.

Cevap 13 ) 2x – 5 + 3x = 4 + 7x + 13 denkleminde önce her iki tarafında aynı olan

ifadeleri birbiriyle topluyoruz.

5x – 5 = 7x + 17 oluyor. Eşitliğin her iki tarafında da x bilinmeyeni olduğundan

bunları tek bir tarafta toplamamız gerekiyor.. Yer değişikliği yaparken

küçük olan ifadeyi büyüğün yanına geçiricez.. Sol taraftaki 5x,

sağ taraftaki 7x’in yanına geçecektir. İşaret değiştirerek tabi;

– 5 = 7x – 5x +17 (7x ten 5x i çıkarıyoruz)

– 5 = 2x + 17 şimdi de bilinmeyenimizin yanındaki +17’yi diğer tarafa –17 olarak

geçiriyoruz.

– 5 – 17 = 2x

– 22 = 2x sonrada x’in başındaki 2 çarpanı bölen olarak geçiyor

– 22 / 2 = x

–11 = x olarak bulunuyor.

Cevap 14) 5.(3 – 2x) = 15 önce parantez açılır…

15 – 10x = 15 sonra 15 diğer tarafa –15 olarak geçer.

–10x = 15 – 15

–10x = 0

x = 0 / –10

x = 0 olur.

Cevap 15) 2.(5x + 3) + 8 = 34 önce parantez açalım..

10x + 6 + 8 = 34 sora sayıları toplayalım

10x + 14 = 34 sonra +14 diğer tarafa geçsin..

10x = 34 – 14

10x = 20 x’in başındaki 10 çarpanı bölen geçer;

x = 20/10

x = 2 olarak bulunur.

Cevap 16) 3 eksiğinin 7 katı 63 eden sayı kaçtır demek; hangi sayıdan 3’ü çıkarır

7 ile çarparsak 63 eder anlamına geliyor. Biz o sayıyı bilmediğimiz için 3 çıkarıp 7 ile

çarpamayız…

AMAA işlemi tersten yaparsak; yani sonuç olan 63’ü 7 ile bölersek

(çarpmanın tersi bölmedir.)

63 / 7 = 9 olur.. ve daha sonra 3 çıkarmak yerine 3 eklersek

9 + 3 = 12 bu sayıyı bulmuş oluruz.. cevap: 12

Cevap 17) 5.(x – 2) = 3x – 4 yine önce parantez açılır..

5x – 10 = 3x – 4 sonra küçük olan 3x, 5x’in yanına gelir.

5x – 3x – 10 = – 4

2x – 10 = – 4 sonra –10 yer değiştirir.

2x = – 4 + 10

2x = 6 sonra 2 çarpanı bölen olarak geçer

x = 6/2

x = 3 olarak bulunur.

Cevap 18) 2x – 1 = 107 en kolay soru sona bırakılır mı kardeşim.. Nasıl böyle bir

hata yapmışız. Bu soruda sizlere kalsın arkadaşlar.. rahatlıkla yaparsınız. Cevap 54

7.Sınıf Matematik| Çözümlü Denklem Soruları

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin çözüm kümesini bulunuz.

* Denklemin bir tarafındaki ifade eşit ifadeyle değiştirebiliriz. ( Her türlü işlem yapılabiliriz. )

* Denklemin her iki tarafı da aynı ifade ile toplanabilir çıkartılabilir. ( Terim denklemin bir tarafından diğer tarafa ters işlem olarak gider. )

* Denklemin her iki tarafı da sıfırdan farklı bir sayı ile çarpılabilir bölünebilir.

Örnek: 3 ( 3x – 2 ) = 2 ( 2x + 5 ) – 1

3.3x + 3.(-2) = 2.2x + 2.5 – 1

9x – 6 = 4x + 10 – 1

9x – 6 + (6 – 4x) = 4x +10 – 1+ (6 – 4x)

9x – 6 + 6 – 4x = 4x + 10 – 1 + 6 – 4x

9x – 4x = 10 – 1 + 6

5x = 15

5x = 15

5 5

x = 3 Ç = { ( 3 ) }

1. x + 7 = 11

2. y – 3 = 6

3. 2x = 12

4. 4x – 3 = 9

5. x + 4 = 15

6. x + 5 = – 12

7. x – 3 = 10

8. x – 9 = – 17

9. 9x = 45

10. – 4x = – 36

11. 42x = 24

12. – 6x = – 7

13. – 5x = – 30

14. 20x + 15 = 25

15. 15x – 9 = 21

16. 2x + 1 = 7

17. 10x – 15 = 5

18. 25 – x = 15

19. 12 – x = – 13

20. 3x – 7x = 12

21. 5 – x = 7

22. 3x + 9 = 15

23. 4x – 7 = 25

24. x + 7 – 3 = 11

25. x + ( – 3 ) 3 = 3 – 42

26. 5 – x + 3 = 12

27. x – 4 = ( – 2 ) 2

28. 7x – 8 = 6 – 5x

29. – x + 4 = – 3

30. – 5x – 28 = – 8

31. – 9x + 2 = – 16

32. 3 ( x + 4 ) = 21

33. – 8 ( x – 3 ) = – 48

34. 2 ( x + 1 ) = – 6

35. 6 ( 3 – 4x ) = – 6

36. – 2 ( 5 – 5x ) = – 40

37. 10 ( x + 3 ) = 0

38. 5 ( 1 – 3x ) = – 35

39. 4x + 7 = 3

40. 5x + 3 = 3

41. 3x – 6 = – 3

42. 10 – ( 50 + x ) = 15

43. 4 ( x – 3 ) + 5 = 9

44. 7 ( x + 3 ) + 5 = 54

45. 6 ( x – 4 ) + 3 = 15

46. 2 ( x + 1 ) – 1 = 13

47. 3 + 4 ( x – 2 ) = 20

48. 3 ( 3x – 2 ) = 2 ( 2x – 5 )

49. 6 – 3 (x + 1 ) = 2 + 3 ( 2x + 3 )

50. 3 – 2 (x – 1 ) = 4 – 3 ( x + 1 )

51. 5 ( 10 – x ) + 20 + 6x = 80

52. 3 ( x – 1 ) + 4 = 2 ( x + 3 ) + 1

53. ( x + 1 )2 – 16 = ( x – 1 )2 + 20

54. ( 2y + 1 )2 – ( 2y – 1 )2 = 16

55. – 3x + 2 = x – 6

56. 4y + 3 = 2y – 1

57. 3 ( x – 2 ) = ( x – 2 ) 2

58. ( x – 7 ) ( x + 15 ) = x2 + 25

59. 3×2 – 14x – 15 = (x + 5)(3x – 7)

60. ( x – 6 ) x = ( x – 2 ) ( x – 5 )

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler.

Örnek: Ayşe ile ablasının cevizlerinin toplamı 86’dır. Ayşe’nin cevizlerinin 2 katının 13 fazlası, ablasının cevizlerinin 3katına eşittir. Her birinin kaçar cevizi vardır?

Ayşe’nin ceviz sayısı x Þ 49

Ablasının ceviz sayısı y Þ 37

Birinci cümleden: x + y = 86

İkinci cümleden: 2.x + 13 = 3.y

Yok Etme Metodu:

x + y = 86 | . 3 3x + 3y = 258

2x = 3y – 13 + 2x – 3y = – 13

5x + 0 = 245

5x = 245 49 + y = 86

5 5 y = 86 – 49

x = 49 y = 37

Yerine Koyma Metodu:

x + y = 86 y = 86 – x

2x – 3y = – 13 2x – 3(86 – x) = – 13

2x – 258 + 3x = – 13

5x = – 13 + 258 y = 86 – 49

5x = 245 y = 37

5 5

x = 49 Ç = { ( 49; 37 ) }

1. Bir kumbarada 21 adet madeni para olup değeri 1 450 000 liradır. Bunlardan bir kısmı 50 000 liralık, kalanı da 100 000 liralıktır. Kumbarada kaç tane 50 000 liralık, kaç tane 100 000 liralık vardır?

2. Funda ile babasının yaşları toplamı 63’dür. Funda’nın yaşının 2 katından 9 fazlası babasının yaşına eşit olduğuna göre, Funda ve babasının yaşlarını bulun.

3. Yurdanur 9, annesi 39 yaşındadır. Kaç yıl sonra annesinin yaşının 1/3’ü Yurdanur’un yaşına eşittir?

4. İki tam sayının toplamı 60’tır. Birinci sayının yarısı, ikinci sayının 1/3’üne eşittir. Bu sayıları bulun.

5. Bir sınıfın mevcudu 48’dir. Kızların sayısı, erkeklerin sayısının yarısından 6 fazladır. Bu sınıftaki kız ve erkek sayılarını bulunuz.

6. 65 sayısını öyle iki parçaya ayırın ki, birincinin 3 katı, ikincinin 5 katından 3 fazla olsun.

7. Bir kesrin paydası, payının 3 katından 1 fazladır. Pay ve paydasına 11 eklediğimizde kesrin değeri 5/8 oluyor. Bu kesri bulunuz.

8. Rakamların toplamı 10 olan öyle iki basamaklı bir sayı bulunuz ki, bu sayının 2 katının 28 eksiği, sayının ters yazılışına eşittir. Bu sayıyı bulunuz.

Sizlerin de ihtiyaçlarını karşılayabileceğini düşündüğümüzden 7.sınıf denklem soruları ile ilgili görüş ve düşüncelerinizi aşağıdaki yorum bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kategori : Eğitim - Etiketler : - Tarih : 26 Şubat 2013

Yorumlar (10)
 • 15 Mayıs 2013 tarihinde BAVER tarafından

  BİRAZDA GÖRSELLİK DİYORUM LÜTTFFEEEN.
  AYRICA SORULAR BEBEK İŞİ.
  BİRAZ PROBLEM EKLERMİSİNİZ REC ETSEM.*

 • 01 Eylül 2013 tarihinde sanane tarafından

  baven snin neten kaynaklanıyodur gayet görsel var :)

 • 01 Eylül 2013 tarihinde baven tarafından

  ben salağım afedin özür bn manyağım

 • 22 Aralık 2013 tarihinde misafirrr tarafından

  yha bu basit kopyyaşa ypştır yapmıssı mk

 • 23 Aralık 2013 tarihinde aklı sınavdan önce başına gelen:D tarafından

  ramazanın 18 doğru 36 yanlışı var.3 yanlış bi doğruyu götürüyor.busalağın neti kaçtır

 • 24 Aralık 2013 tarihinde misafir tarafından

  problem yüklesen n olur sanki

 • 12 Ocak 2014 tarihinde elçin tarafından

  aynenyaa problem istiyorum hemde sadece 1 tane cokmu

 • 16 Ocak 2014 tarihinde FBBBBBBB tarafından

  muhteşem çok güzel işime yaradı

 • 14 Aralık 2014 tarihinde Anonim tarafından

  Kolay denklemler

 • 28 Aralık 2014 tarihinde misafirr tarafından

  Bune ya siz bunlara mı problem diyorsunuz çok saçma hem de çözümleri yok

 • Yorum Yaz
  Ad Soyad :
  Yorum :